طرح احياء كاروانسراي قصر بهرام واقع در پارك ملي كوير
تاريخ: ۱۲ اسفند ۱۳۷۹
قصر بهرام يكي از اقامتگاههاي ميان راهي دوره‌‌ي صفوي است كه در دل كوير مركزي ايران و نزديك به درياچه نمك قراردارد.اين بنا در زمان شاه عباس ، شاه مقتدر صفوي احداث شده است...

قصر بهرام يكي از اقامتگاههاي ميان راهي دوره‌‌ي صفوي است كه در دل كوير مركزي ايران و نزديك به درياچه نمك قراردارد.اين بنا در زمان شاه عباس ، شاه مقتدر صفوي احداث شده است.مركز حكومت شاه عباس اصفهان بود اما به دليل آن‌كه مادرش اهل فرح‌آباد ساري بود، شاه علاقه‌ي وافري به مازندران داشت به همين دليل با ايجاد يك راه ميان‌بر در كوير فاصله‌ي اصفهان- فرح‌آباد را كوتاه كرد.بعد‌ها اين راه، به راه سنگفرش شاهي موسوم شد.طبعاَ براي پيمودن اين مسير طولاني احتياج به منزلگاهها و كاروانسراهايي بوده كه شاه يا مسافرين ديگر بتوانند در آن استراحت كنند.قصر بهرام يكي از اين كاروانسراها و توقفگاهها‌ مي‌باشد كه به دليل مشخصات خود يك توقفگاه شاهي بوده است.

قرارگرفتن قصر بهرام در منطقه محافظت شده‌ي پارك ملي كوير،نيزجزو مواردي است كه جذابيت اين كاروانسرا را بييشتر مي‌كند.محيط زيست منحصر به فرد و ويژه‌ي پارك ملي كوير همراه با گونه‌هاي نادر جانوران و پرندگان، همواره اين منطقه را به يكي از ديدني‌ترين نقاط براي جهانگردان و گردشگران تبديل كرده است.به غير از اين در نزديكي قصر بهرام آثار تاريخي ديگري قرار دارد از جمله بقاياي حرم‌خانه، آب انبار و آب‌راهه‌ي سنگي كه آب را از هفت كيلومتر دورتر به قصر بهرام مي‌آورده است.

به فاصله‌ي دو كيلومتري قصر بهرام، كاروانسراي زيباي ديگري به نام عين‌الرشيد وجود دارد.

تمام عوامل فوق باعث شد كه در طرح احيا و باز‌زنده‌سازي اين كاروانسرا، براي آن كاربري اقامتي و پذيرايي از گردشگران با ظرفيت هفتاد نفر در نظر گرفته شود.مهمترين نكته‌ايي كه در طراحي مورد نظر بوده رعايت مسائل محيط زيستي و رسيدن به يك طراحي پاك در پارك ملي كوير بوده است. به همين منظور به جاي استفاده از سوخت‌هاي فسيلي از انرژي خورشيدي استفاده شده است.

بخشي از كاروانسراي قصر بهرام به مركز معرفي كوير اختصاص يافته است.