مطالعات تاريخي و بازشناسي پل كشكان در لرستان
تاريخ: ۱۴ بهمن ۱۳۷۹
پل تاريخي كشكان كه از شاهكارهاي مهندسي قرن چهارم هجري مي‌باشد در 52 كيلومتري شمال غربي خرم آباد واقع شده است. اين پل با 320 متر طول پس از گذشت بيش از هزار سال همچنان پابرجاست هر چند كه چهار دهانه از دوازده دهانه آن فروريخته است...

پل تاريخي كشكان كه از شاهكارهاي مهندسي قرن چهارم هجري مي‌باشد در 52 كيلومتري شمال غربي خرم آباد واقع شده است. اين پل با 320 متر طول پس از گذشت بيش از هزار سال همچنان پابرجاست هر چند كه چهار دهانه از دوازده دهانه آن فروريخته است.

دره كشكان از دير باز شاهد حضور و زندگي انسان‌ها بوده است. به همين دليل بيش از چهار پل بر روي اين دره و به فاصله كمتر از پانصد متر ساخته شده كه خود گوياي اهميت اين گذرگاه تاريخي است.

شناسايي شيوه ساخت، دوره بندي و نحوه فرسايش آن به ما كمك كرد تا تكنيك‌هاي مهندسي ايرانيان قديم را بيشتر بشناسيم.